2 (1).png

Tjänster

Vi arbetar med synlighet och tydlighet. Allt från koncept, idéer och kampanjer till medieträningar, rådgivning och budskapsplattformar.

SYNLIGHET

Idé och koncept

Mediebearbetningar

Opinionsbildning

Strategisk kommunikation

Influencer marketing

Sociala medier

Debattartiklar

Gerillakampanjer

Event

Film

Annonser

Hemsida och nyhetsrum

Webbdesign

TYDLIGHET

Kommunikationsstrategi

Sociala medierstrategi

Pr-strategi

Kanalstrategi

Analys

Planning

Budskapsplattform

Varumärkesplattform

Krishantering

Politisk påverkan (lobbying)

Budskap- och medieträning

Medie- och pressklippsanalyser

Omvärldsbevakning

Intern förankring (policy, workshops, handlingsplaner, inspirationsseminarium etc.)