3 (1).png

Aktuellt

Canan_Yasar_14.jpg

Äntligen – det är revolution

Obeyas creative director Canan Yasar om hur #metoo skapat en gemenskap i alla branscher där trakasserier och rasism inte längre accepteras.

Canan_Yasar_14.jpg

Var är Pablo och Fatemeh?

Än idag skapas kommunikation som direkt exkluderar vissa grupper och alltför ofta är det människor med utomnordisk bakgrund, skriver Canan Yasar på Obeya.