OBEYABREVET3 (2).png

En kurs för dig som vill påverka beslut eller få upp din fråga på den politiska dagordningen. Vi ger dig konkreta verktyg för hur du gör en korrekt lägesanalys, läser av det politiska läget och initierar kontakt med politiker och beslutsfattare. Du får lära dig att ta fram en strategi och konkret handlingsplan samt hur du framför dina konkreta åsikter till beslutsfattare för att underlätta deras arbete.

Kursinnehåll
- Introduktion. Vad är lobbying och opinionsbildning?
- Politisk analys. Hur görs en kartläggning på bästa sätt?
- Strategi. Hur ska vi gå till väga? Hur görs en konkret handlingsplan?     
- Opinionsbildning. Hur skapar du engagemang för din fråga?

Kursen vänder sig till dig som är vill börja arbeta på ett mer strukturerat och strategiskt sätt med opinionsbildning och lobbying. Hur görs en korrekt nulägesanalys, vem eller vilka bör du påverka för bästa utfall och hur skapar du ett tryck underifrån för din sakfråga?

Datum: 26 september, 9.00–13.00. Kursen ges också den 28 november, 9.00–13.00. Frukost och lunch ingår.
Antal deltagare: För att få en bra dynamik i gruppen ser vi att det är minst fem deltagare och max tio.
Kursavgift: 6 000 kronor exklusive moms. Vid avanmälan mindre än två veckor innan kurstillfälle debiteras hela kursavgiften.
Kursledare: Amne Ali, pr-strateg på Obeya. Har suttit i kommunfullmäktige i Stockholm i fyra år och suttit som riksdagsledamot våren 2018. Maria Hazard, pr-strateg på Obeya. Har arbetat med lobbying, pr och opinionsbildning i över tio år och hjälpt företag, organisationer och myndigheter att driva sina sakfrågor.
Delta: Anmäl dig genom att skicka ett mejl till amne.ali@obeyapr.se senast två veckor innan kursstart, den 12 september respektive den 14 november.